• Home
  • Blog
  • KKDİK KAYIT DOSYALARINDAKİ “1.7 TEDARİKÇİLER” VE “13.1 KİMYASAL GÜVENLİK RAPORU” HAKKINDA YENİ DÜZENLEMELER

KKDİK KAYIT DOSYALARINDAKİ “1.7 TEDARİKÇİLER” VE “13.1 KİMYASAL GÜVENLİK RAPORU” HAKKINDA YENİ DÜZENLEMELER

Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği) kapsamında kayıt dosyalarındaki “1.7 Tedarikçiler” ve “13.1 Kimyasal Güvenlik Raporu” bölümleri ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.

1.7 Tedarikçiler

Kayıt dosyalarının 1.7 Tedarikçiler bölümünde, tek temsilcilerin temsil ettikleri yurtdışı firmaların, Türkiye’deki ithalatçılarını eklemelerinin zorunlu olduğu bölüm artık zorunlu olmaktan çıkarılmıştır. Böylelikle, tek temsilcilerin bu bilgileri kayıt dosyalarına eklemeleri önerilmekle beraber, bilgilerin eklenmemesi durumunda da Bakanlıkça tamlık kontrollerinden geçecektir.

Tek temsilcinin kayıt dosyası, kayıt kapsamındaki ithalatçıların (artık alt kullanıcılar) tüm kullanımlarını içermelidir. Ayrıca aynı tedarik zinciri içindeki müşterilerinin (ithalatçıların) güncel bir listesini ve müşterilerin her biri için kapsanan tonajın yanı sıra güvenlik bilgi formunun en son güncellemesinin temini hakkındaki bilgiler saklanmalı ve Bakanlığın denetimleri sırasında ibraz etmelidir.

İthalatçıların, 'Türkiye dışı imalatçıdan' tek temsilcinin atanıp atanmadığı konusunda teyit almaları ayrıca tek temsilciden ithal edilen tonajın ve kullanımın tek temsilci tarafından sunulan kayıt kapsamında olduğuna dair yazılı bir teyit almaları tavsiye edilmiştir. İthalatçının, ilgili olduğu durumlarda, güvenlik bilgi formunu derleme yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 'Türkiye dışı imalatçıdan' ve/veya tek temsilciden yeterli bilgi edinmesi gerekmektedir. Türkiye’deki ithalatçı, Bakanlıkça talep edilmesi halinde, hangi ithalatlarının tek temsilci tarafından yapılacak kayıt kapsamına dâhil olduğunu belgeleyebilecek durumda olmalıdır.

13.1 Kimyasal Güvenlik Raporu

Yılda 10 ton ve üzerindeki kimyasalların kayıt dosyalarında sunulması gereken Kimyasal Güvenlik Raporlarının çevirilerinin uzun sürmesi sebebiyle, bu kapsamda, isteyen firmalar için Kimyasal Güvenlik Raporu’nu İngilizce dilinde de yükleyebilmesi seçeneği getirilmiştir.

Kimyasal Güvenlik Raporunu İngilizce dilinde yüklemeyi tercih eden kayıt ettirenlerin, kayıt son tarihi olan 31 Aralık 2023’ten itibaren en geç 1 (bir) yıl içerisinde Türkiye’deki kullanımları, maruz kalma senaryolarını ve risk yönetimi önlemlerini içerecek şekilde Türkçe çevirisi yapılmış versiyonunu kayıt dosyasına eklemesi gerekmektedir. Ayrıca, kayıt dosyasında sunulacak “Kapsamlı Çalışma Özetleri” ve “Çalışma Özetleri”ne dair sistemdeki tüm alanların Türkçe olarak doldurulması gerekliliği devam etmektedir.

Ayrıca Bakanlığın bu duyurusunda KKDİK Yönetmeliği kapsamında kimyasallarınızın 01.01.2024 tarihine kadar kaydının tamamlanması gerektiği ve 01.01.2024 tarihinden sonra Kimyasal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmayan maddelerin imalatı ve/veya ithalatına izin verilmeyeceği vurgulanmıştır.